теплопровідність


теплопровідність
теплопрові/дність, род. теплопровідності
передача тепла від більш нагрітої до менш нагрітої частини тіла внаслідок теплового руху та взаємодії частинок тіла.
Теплопровідність характеризує інтенсивність кондуктивного теплообміну в речовині, яка дорівнює відношенню густини теплового потоку до градієнта температури (Лабай).
У явищі конвекції тепло переноситься разом із речовиною, а у явищі теплопровідності переносу речовини немає (Чепурний).

Термінологічний тлумачний словник-мінімум для студентів фізико-технічного інституту - Київ. 2013.

  • теплопровідність — іменник жіночого роду …   Орфографічний словник української мови

  • теплопровідність — ності, ж., фіз. Здатність тіла передавати тепло, що ґрунтується на теплообміні між атомами й молекулами тіла …   Український тлумачний словник

  • теплопровідність — [те/плопроув’і/д( )н іс т ] днос т і, ор. д(‘)н іс т у …   Орфоепічний словник української мови

  • теплопровід — о/во/ду, ч. Сукупність труб, нагнітальних установок і т. ін. для переміщення гарячої води або пари від теплоелектроцентралі до споживачів …   Український тлумачний словник

  • ізотропія, ізотропність — изотропия, изотропность isotropy, isotropism *Isotropie – 1) Незалежність фізичної величини від напрямку (частіше кристалографічного), через що вона не описується за допомогою вектора; ізотропними є всі фізичні скалярні величини, особливо в… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • ВОЛОГА ВУГІЛЛЯ - баластна домішка, наявність якої знижує теплотворну здатність вугілля. Для практичних цілей застосовують таку класифікацію видів В.в.: з о в н і ш н я - включає адсорбційну та капілярну, яка може видалятися механічними засобами та термічною сушкою – це частина загальної вологи, яка — влажность humidity of rocks, moisture content of rocks *Bergfeuchte, Wassergehalt der Gesteine міра насиченості водою пор, тріщин та інш. пустот г. п. у природних умовах. Розрізняють вагову В.г.п. відношення маси води, що міститься в зразку, до… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • вологість гірських порід — влажность humidity of rocks, moisture content of rocks *Bergfeuchte, Wassergehalt der Gesteine міра насиченості водою пор, тріщин та інш. пустот г. п. у природних умовах. Розрізняють вагову В.г.п. відношення маси води, що міститься в зразку, до… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • 17.020 — Метрологія та вимірювання взагалі ГОСТ 8.010 99 ГСИ. Методики выполнения измерений. Основні положення Взамен ГОСТ 8.010 90 ГОСТ 8.061 80 ГСИ. Поверочные схемы. Содержание и построение. Взамен ГОСТ 8.061 73 ГОСТ 8.134 98 ГСИ. Шкала рН водных… …   Покажчик національних стандартів

  • ґрунт — грунт, почва ground, soil and rock *Boden, Grund, Erdmasse багатокомпонентна, динамічна система, що включає гірські породи, верхній природний шар земної кори, техногенні утворення і складається з твердих (тверді мінерали, лід і органомінеральні… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • вуглефікація — углефикация coаlification *Inkohlung, Kohlenbildung, Kohlung природний процес структурно молекулярного перетворення (метаморфізації) органічної речовини вугілля під впливом високого тиску та температур. В. фаза вуглеутворення, в якій похований в… …   Гірничий енциклопедичний словник